Auto Grant Enabled
KiidZombie 7
badge-42785034-12 Get Badge Created by, Kidzombie
Auto Grant Disabled
KiidZombie True Support (medium)
badge-42785034-11 Created by, Kidzombie
Auto Grant Enabled
KiidZombie 5
badge-42785034-10 Get Badge Created by, Kidzombie
Auto Grant Enabled
KiidZombie 4
badge-42785034-9 Get Badge Created by, Kidzombie
Auto Grant Disabled
K I D Z O M B I E - 3 | T R U E | S U P P O R T
badge-42785034-8 Created by, Kidzombie
Auto Grant Enabled
- [ KidZombie 2 ] -
badge-42785034-7 Get Badge Created by, Kidzombie
Auto Grant Enabled
- [ KiidZombie 1 ] -
badge-42785034-6 Get Badge Created by, Kidzombie
Auto Grant Disabled
Marcus Gould
badge-42785034-5 Created by, Kidzombie
Auto Grant Disabled
Fight For a Clean IMVU
badge-42785034-3 Created by, Kidzombie
Auto Grant Disabled
MG True Support
badge-42785034-2 Created by, Kidzombie
Auto Grant Disabled
Marcus Gould (small badge)
badge-42785034-1 Created by, Kidzombie