JoJo De badge

Creator, JoeyDeAngel 1/0 IMVU

TPX Badge 2

Creator, Nymiah 2/0 IMVU

TPX badge 1

Creator, Nymiah 2/0 IMVU

blank badge 1 2013-07-17 14:43:16

Creator, xTooKewl4Ux 0/2 IMVU

blank badge 2 2013-07-17 14:49:19

Creator, xMooncatxx 0/2 IMVU

blank badge 1 2013-07-17 14:49:19

Creator, xMooncatxx 0/2 IMVU

unnamed badge

Creator, Lycan 0/68 IMVU

Bad boy badge

Creator, Lycan 0/68 IMVU

blue paw badge

Creator, Lycan 0/68 IMVU

Red paw badge

Creator, Lycan 0/68 IMVU

captain america badge

Creator, Lycan 0/68 IMVU

Mountain Badge

Creator, Lycan 0/68 IMVU

Pup badge

Creator, Lycan 0/68 IMVU

Santa Head badge

Creator, Lycan 0/68 IMVU

Red mouse Badge

Creator, Lycan 0/68 IMVU

Yellow Lighter Badge

Creator, Lycan 0/68 IMVU

blank badge 1 2013-07-17 14:33:18

Creator, SamEVErpink 1/0 IMVU

blank badge 2 2013-07-17 14:35:21

Creator, deaCITYHAI 1/1 IMVU

blank badge 1 2013-07-17 14:35:21

Creator, deaCITYHAI 1/1 IMVU

blank badge 2 2013-07-17 14:30:04

Creator, Stevewilcox54 3/0 IMVU

blank badge 1 2013-07-17 14:30:04

Creator, Stevewilcox54 3/0 IMVU

blank badge 2 2013-07-17 14:33:04

Creator, reginaty 0/2 IMVU

blank badge 1 2013-07-17 14:33:04

Creator, reginaty 0/2 IMVU

blank badge 2 2013-07-17 14:26:48

Creator, CynLunaa 4/0 IMVU

Miss Gulf 1st Badge

Creator, SilverRain 3/3 IMVU